Ana Sayfa

Son Dakika

Güncel

Siyaset

Spor

Dünya

Sağlık

Eğitim

Kültür-Sanat

İzleyici Temsilcisi

Kültür-Sanat 23/06/2011 / 17:18

Kırşehir, "II. Türkiye Sulak Alanlar Kongresi"ne ev sahipliği yapıyor

 

"II. Türkiye Sulak Alanlar Kongresi"nde 3 gün boyunca ülkemizdeki "Sulak Alanlar"

 Ahi Evran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda dün başlayan "II. Türkiye Sulak Alanlar Kongresi"nde 3 gün boyunca ülkemizdeki "Sulak Alanlar" ile ilgili bilgi birikimi arttırılacak, sorunlara çözüm önerileri sunulacak ve tartışılacak… Kongrenin son günü olan yarın Kaman'da Kalehöyük Arkeoloji Müzesi ile Japon Bahçesi’nin yanı sıra Seyfe Gölü ve çevresi gezilecek, Su Şenliği kutlanacak… 

Çevre ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Ahi Evran Üniversitesi işbirliğinde, Kırşehir Valiliği, Kırşehir Belediyesi, Kırşehir Kültür Sanat Çevre Koruma ve Tanıtma Derneği (KIR-ÇED), Coco Cola Hayata Artı Vakfı ve Bozkır Çevre Derneği'nin katkılarıyla düzenlenen "II. Türkiye Sulak Alanlar Kongresi" dün başladı.

Kırşehir'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve bu yıl ikincisi düzenlenen kongre süresince ülkemizdeki "Sulak Alanlar" ile ilgili bilgi birikimi  arttırılacak, sorunlara çözüm önerileri sunulacak ve tartışılacak.   

Ahi Evran Üniversitesi Bağbaşı Yerleşkesi Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda dün saat 09.00'da başlayan "II. Türkiye Sulak Alanlar Kongresi", Vali Mehmet Ufuk Erden, Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sebati Kudret Saylam, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Yaşar Dostbil, Mucur Kaymakamı Arif Yalçın, KIR-ÇED Başkanı Mustafa Bağ, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Müfit Göçen, SEY-GED Başkanı Ömer Çetiner başta olmak üzere bazı daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve 32 üniversiteden akademisyenler ile birlikte 150'den fazla davetlinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Türkiye'deki sulak alanlarda bilimsel çalışma yapanları bir araya getirmek, sorunları tartışmak ve ortak paydada buluşmak, sulak alanlarla ilgili yapılan çalışmaları daha da yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen kongrenin açış konuşmasını Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sebati Kudret Saylam yaptı.

Konuşmasında birincisi 22-23 Mayıs 2009'da Bursa'da S. Eskikaraağaç Leylek Şenliği kapsamında düzenlenen Türkiye Sulak Alanlar Kongresi'nin ikincisine ev sahipliği yapmaktan Kırşehirliler ve Ahi Evran Üniversitesi adına gurur duyduklarını dile getiren Rektör Saylam, şunları söyledi:

"İklim değişikliğinin insanlar ve yaban hayatı üzerine etkileri arttıkça, yeryüzünün en zengin ve en üretken ekosistemlerini oluşturan sulak alanların önemi de giderek artmaktadır. Bunun paralelinde sulak alanlara ve onların işlevlerine verilen değer üzerine araştırmalar da gün geçtikçe artmaktadır. Bu da sulak alanların mutlak surette gelecek için korunması gerektiğini ortaya koyar.

"Ülkemiz, sulak alanlar bakımından Bağımsız Devletler Topluluğu'ndan sonra dünyanın en zengin ülkeleri arasında yer alır. Bilindiği gibi dört önemli kuş göç yolundan ikisinin Türkiye üzerinden geçmesi, ülkemiz sulak alanlarını diğer ülkelerin sulak alanlarından daha önemli kılmaktadır. Ülkemizdeki 135 kadar uluslararası öneme sahip sulak alanlardan 12 tanesi Ramsar alanıdır. Bunlardan birisi de ilimiz sınırları içerisindeki Seyfe Gölü'dür.

"Ülkemizin sahip olduğu bu zenginliğe rağmen gerek sulak alanlarımızın yanlış yönetimi ve bilinçsizce kullanımı, gerekse karşı karşıya kaldığımız iklim değişikliği sulak alanlarımızın zarar görmesine, hatta kaybına yol açmaktadır. Bu durum tıpkı Seyfe Gölü gibi Orta Anadolu'da yer alan sulak alanlarımızda daha da vahim şekilde görülmektedir.

"Seyfe Gölü'ndeki kuraklığa dikkat çekmek ve gölün yeniden eski haline dönüşebilmesini sağlamak amacı ile bilinçlendirme faaliyetlerinden yönetim planına kadar birçok çalışma yürütülmektedir. Bu çalışmalardan birisi de açılışında bulunduğumuz kongredir.

"32 üniversitemizin konuyla ilgili çeşitli fakültelerinden akademisyenler, çevre ve doğa koruma ile ilgili sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ve 50 kadar ilimizden İl Çevre ve Orman Müdürlüğü ile İl Tarım Müdürlüğü mensupları olarak yaklaşık 150'den fazla katılımcıyla II. Türkiye Sulak Alanlar Kongresi'nin açılışı bizi sonsuz derecede heyecanlandırmaktadır."

Rektör Saylam'ın konuşmasının ardından Çevre ve Orman İl Müdürü Reşat Karaca, Coca Cola Hayata Artı Vakfı İletişim Başkanı Erdal Kazdağ, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Yaşar Dostbil, Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci ve Vali Erden birer konuşma yaptı.

Sulak alanlarla ilgili başarılı çalışmalar yürüten ve farkındalık yaratan kişi ve kurumlara 'Sulak Alana Saygı Ödülü'nün verilmesi ve KIR-ÇED tarafından hazırlanan Kırşehir'in görülmemiş doğa fotoğraflarının yer aldığı fotoğraf sergisinin gezilmesinin ardından kongreye geçildi.

"II. Türkiye Sulak Alanlar Kongresi", Prof. Dr. Nesrin Çobanoğlu'nun "Biyoetik Biyopolitikalar Açısından Sulak Alanlar" adlı çağrı bildirisini okumasının ardından KIR-ÇED Başkanı Mustafa Bağ'ın "Doğanın Renkleri" adlı görsel sunumuyla başladı. 3 gün sürecek olan ve dün başlayan "II. Türkiye Sulak Alanlar Kongresi"nin birinci oturumu iki ayrı salonda Yusuf Ceran ile Yrd. Doç. Dr. Zöhre Polat'ın başkanlığında gerçekleştirildi.

"II. Türkiye Sulak Alanlar Kongresi"nin birinci oturumunda 13.00-15.00 saatleri arasında "Sulak alan olarak Kurşunlu Şelalesi Tabiat Parkı ve faunistik-floristik özellikleri", "Aydın ilindeki sulak alanlara rekreasyonel açıdan bir bakış", "Ankara civarında bulunan Kurusarı ve Kösrelik Göletlerine ilişkin limnolojik etütler", "Sulak alanların havza bazında korunması", "Titreyengöl'ün ekolojik yapısı ve omurgalı faunasına genel bir bakış", "Sulak alanların korunması, geliştirilmesi ve işletmecilik konsepti açısından örnek bir model Karagöl ve özellikleri", "Küresel iklim değişikliğinin Konya Kapalı Havzası'ndaki su bütçesine ve sulak alanlara etkisi", "Yoğun hayvancılık faaliyetlerinin sulak alanlar üzerindeki etkilerinin önlenmesi: Manyas Gölü örneği", "Ege Bölgesi Küçük Menderes Nehri ekosisteminin irdelenmesi" ile "Uluabat Gölü Yönetim Planı, deneyimler, sonuçlar ve olasılıklar" konu başlıklarında konuşmalar yapıldı.

"II. Türkiye Sulak Alanlar Kongresi", 15.00-18.00 saatleri arasında yine iki ayrı salonda Yrd. Doç. Dr. Erol Kesici ile Teoman Meriç'in başkanlığında gerçekleştirilen ikinci oturumunda ise "Milli Park Kovada Gölü'nün doğal yapısına yapılan müdahalenin gölün ekolojik yapısına etkileri", "Akyatan lagünü çevresinde arazi kullanımında meydana gelen değişimler ve bu değişimlerin ekosistem üzerindeki olumsuz etkilerinin belirlenmesi", "Acıgöl'ün uzaktan algılama yöntemleri ve CBS kullanılarak rezervinin hesaplanması", "Elmalı çanağındaki sulak alan degradasyonunun sulak alan toprakları ve arazi kullanımı üzerine etkisi", "Sultan sazlığında su seviyeleri ve iklimsel faktörler arasındaki ilişkilerin yapay sinir ağları yaklaşımı ile modellenmesi", "Türkiye'de su kaynakları yönetimi çerçevesinde sulak alanların değerlendirilmesi: Kovada Gölü örneği", "Kırşehir ili kuraklığının analizi ve sulak alanlara etkisi", "Sulak alanların sürdürülebilirliği için ekosisteme bütüncül yaklaşım: Erzurum örneği", "Tödürge Gölü sulak alanı yöresinin hidroklimatoloji ve iklim değişimleri açısından incelenmesi", "Akarsu sistemlerinin Acısu Zonu ve kıyısal lagün göllerinde yaşayan balık türlerinin stok yapısı ve değişimleri", "Doğal sulak alanların kentleşmeden etkilenmelerinin değerlendirilmesi: Antalya-Yamansız örneği" konu başlıklarında sunumlarla devam etti.

Türkiye'deki sulak alanlarda bilimsel çalışma yapanları bir araya getirmek, sorunları tartışmak ve ortak paydada buluşmak, sulak alanlarla ilgili yapılan çalışmaları daha da yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen kongre, bugün de Yrd. Doç. Dr. Özdemir Adızel ve Yrd. Doç. Dr. Nalan Demircioğlu Yıldız ile Yrd. Doç. Dr. Atilla Durmuş ve Yrd. Doç. Dr. Harun Aydın'ın başkanlığında gerçekleştirilecek iki ayrı oturumla devam edecek.

"II. Türkiye Sulak Alanlar Kongresi", bugün saat 18.00'de düzenlenecek kapanış töreni ile tamamlanacak.

"II. Türkiye Sulak Alanlar Kongresi"nin yarın ki programı ise saat 10.00'da Kaman'da Prens Mikasa Japon Bahçesi ve Kalehöyük Arkeoloji Müzesi'nin gezilmesi ile sürecek. Su Şenliği'nin de kutlanacağı program, Seyfe Gölü ve çevresine düzenlenecek gezinin ardından Kırşehir'e dönüş ile sona erecek.

Yorumlar

Toplam 16 Yorum Yapılmış

bünyamin dalgalı 03-07-2011, 18:28:00
hepsi boş laf....
yapıorda noluyor burnunun dibinde ki seyfe gölünde mucur belediyesinin seyfe pınarlarının üzerindeki pompasını dahi kapattıramıyorlar.adamlar gölü çatır çatır kurutuyo cezası çiftçilere kesiliyo.....

Yorumların tamamı için tıklayınız.

Kategorideki Diğer Haberler

EMHAYAT üyeleri bir araya geldi

ATA’m hoş geldin

‘Çılgın Proje’nin temel atma töreni 17 Kasım’da

1. Uluslararası Aşık Paşa Şiir Şöleni 24 Kasım’da

Roma dönemine ait antik kentte kurtarma kazısı devam ediyor

Kültür Evi'nde hummalı çalışma

Aşık Paşa, 2. Ulusal Şiir Şöleni’yle anıldı

Aşık Paşa 2. Ulusal Şiir Şöleni bugün

Kültür elçisi KIR-ÇED, Viyana’da

Kadın Aktivite’de sertifika heyecanı

Cumhuriyetimizin 88. yılını buruk kutladık

Istar dokumacılığı yaşatılıyor

Anadolu Ahiliği’ni andık

‘Teşekkürler Kırşehir’

‘Ahilik Haftası güzel geçti’

Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü ‘Bilim, Sanayi ve Teknoloji’ adını aldı

Kırşehir, "II. Türkiye Sulak Alanlar Kongresi"ne ev sahipliği yapıyor

Ahilik Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü’ne Kazım Ceylan atandı

“Muhabbet” geleneği yaşatılıyor

Uçurtma Şenliği’ne yoğun ilgi
 
 

SİTE İÇİ ARAMA

 

SPOR

Kick Boks Şampiyonası başladı

Büyükler ve Gençler Ferdi Türkiye Kick Boks Şampiyonası yapılan törenle başladı.

Kick Boks Federasyonu’ndan Vali Erden’e ziyaret
Kickboks Takımı, Rektör Saylam’ı ziyaret etti
Cumhuriyet Kupası Masa Tenisi Turnuvası yapıldı
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’na öğrenci alınacak
İl Spor Merkezleri eğitimlerine başladı

SAĞLIK

Aile Hekimliği’nde 11. ek yerleştirme

Kırşehir'de Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği'ne göre 11. ek yerleştirme yapılacak.

‘Hastane kapılarında parası olmadığı için ölen insanlar göreceğiz’
Kırşehir’e 10 hekim atandı
Doğada yetişen mantarları tüketmeyin
Yeşilay Haftası başladı
65. Verem Haftası başladı

EĞİTİM

Direksiyon usta öğreticilik kursu başlıyor

Kırşehir Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu bünyesinde açılan direksiyon usta öğretici kursunun

Milli Eğitim Müdürü Ayata görevine başladı
İl Özel İdaresi’nden eğitime katkı
Halk Eğitim’de kurs sayısı 180’i geçti
Okulöncesi ücretleri belirlendi
Yaz Kur’an kursları başladı
 

GÖRSEL REKLAMLAR


VİDEO'LU HABERLER

İl Özel İdaresi’nden eğitime katkı
eski Vali Konağı bahçesinde yeni bir ilköğretim okulu yapılacak.

Halk Eğitim’de kurs sayısı 180’i geçti
Kırşehir de kadın sayısı erkeklerden daha fazla.
50 km hız limitini aşan sürücüler radardan kurtulamıyor
Şehrimiz ne kadar temiz

FOTO GALERİDEN

Kırşehirden Görüntüler
PİYASA VERİLERİ
 
 
 

Copyright © 2009 KIRŞEHİR TV
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz

Tasarım ve Kodlama

Evden Eve Nakliyat