Aile Hekimliği’nde 11. ek yerleştirme
Kırşehir'de Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği'ne göre 11. ek yerleştirme yapılacak.
14/11/2012

Kırşehir'de Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği'ne göre 11. ek yerleştirme yapılacak. İlimizde 24 Kasım 2008 tarihinde uygulanmaya başlanan Aile Hekimliği uygulamasında istifa nedeni ile boşalan iki aile hekimliği pozisyonu için ek yerleştirme yapılacağı bildirildi.
Halk Sağlığı Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yerleştirme işlemi Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği hükümlerine göre 23 Kasım 2012 tarihinde saat 14.00'de Halk Sağlığı Müdürlüğü hizmet binası toplantı salonunda oluşturulan komisyon huzurunda gerçekleştirilecek.
Boş pozisyonun 5 Kasım tarihi itibariyle Sağlık Bakanlığı ile Halk Sağlığı Müdürlüğü web sayfasında ilan edildiği, müracaatların 12 Kasım Pazartesi gününden itibaren başladığı ve 16 Kasım Cuma günü sona ereceği bildirilirken, başvuru evrakları Kırşehir Halk Sağlığı Müdürlüğü'nde evrak kayıt işlemleri yaptırıldıktan sonra başvuru sahibi tarafından Aile Hekimliği ve Toplum Sağlığı Şubesi'ne teslim edilecek. Belirtilen tarihten sonra yapılacak müracaatlar yerleştirme işleminde dikkate alınmayacak.
Yapılan müracaatlar sonucunda öncelik sıralaması ve hizmet puanını gösteren listenin 19 Kasım Pazartesi günü Kırşehir Halk Sağlığı Müdürlüğü'nün www.kirsehirhalksagligi.gov.tr internet adresinden ilan edileceği ve 22 Kasım Perşembe günü mesai bitimine kadar öncelik sıralamasına itirazı olanların Halk Sağlığı Müdürlüğü Aile Hekimliği ve Toplum Sağlığı Birimi'ne itiraz gerekçelerini belirten bir dilekçe ile baş-vurmaları gerektiği belirtilirken, Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği'ne göre yapılacak 11. ek yerleştirme ile Merkez Bahçelievler Aile Sağlığı Merkezi ile Akpınar Aile Sağlığı Merkezi'ne atama yapılacak.
Açıklamada, Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği'nin 2. maddesinin 4. fıkrasının d bendinde "Halen sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapan personelin boş pozisyonları tercih etmesi halinde bu personelin boşalttığı pozisyonlar ile birlikte tüm yerleştirme işlemleri tek oturumda tamamlanır" denildiği hatırlatılarak, yerleştirme işlemi sırasında boş birimlerin halen bir aile hekimi pozisyonunda görev yapan bir aile hekimi tarafından tercih edilerek sözleşme yapması durumunda bu aile hekiminin önceki aile hekimliği birimi için sözleşmesinin feshedilerek, daha önceki işgal etmiş olduğu pozisyonun, boşalan pozisyon olarak aynı oturumda ilan edileceği ve aynı oturumda yapılmakta olan yerleştirme işlemine tabi tutulacağı belirtilirken, ilimiz-deki tüm aile hekimliği pozisyonlarının boşalma ihtimali olduğu ve boş pozisyonların listede yazılı olanlarla sınırlı kalmaya-cağının müracaatta bulunacaklar tarafından dikkate alınması gerektiği kaydedildi.
Askerlik dönüşü veya doğum sonrası bir defalık tercih hakkı bulunan aile hekimleri, yerleştirme sırasında aile sağlığı merkezinde maddenin ikinci fıkrasının (a) bendindeki birinci grubun yerleştirilme-sinde belirtilen uzman aile hekimliği kontenjanı var ise pozisyonu önce aile hekimliği yapan aile hekimliği uzmanları, daha sonra ise kadrosu veya pozisyonu pilot ilde olan aile hekimliği uzmanları, 5258 sayılı Aile Hekimliği Uygulaması Hakkında Kanunu’na tabi pilot ilde sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapanlar, aile hekimi olma hakkını kazanmakla beraber idari görevlerinden ayrılmaları uygun görülmeyen il sağlık müdürü, müdür yardımcıları veya şube müdürleri ile pilot ilde aile hekimi iken askerlik dönüşü veya doğum sonrası bir defalık tercih hakkını kullanmayan aile hekimleri ile kadrosu veya pozisyonu pilot ilde olan tabip/uzman tabipler 11. ek yerleştirmeye başvuruda bulunabilecek.