Belediye Meclisi toplandı
2013 yılı gelir tarife cetveli de görüşüldü.
16/11/2012

Kırşehir Belediye Meclisi, geçtiğimiz Salı günü Meclis Başkan Vekili Veli Şahin başkanlığında gündemindeki konuları görüşüp karara bağlamak üzere Kasım ayı Meclis toplantısının 2. birleşiminde bir araya geldi.
Açılış ve yoklama ile başlayan Belediye Meclisi'nin Kasım ayı toplantısı 2. gündem maddesi olan 1 Kasım 2012 tarihli kararın okunmasının ardından 3. gündem maddesinde yer alan 2013 yılı performans planı görüşüldü.
2013 mali yılı bütçesinin görüşüldüğü toplantı ayrıca bütçe kararnamesi, birimlerin gider bütçesi, gelir bütçesi, 2013 yılı gelir tarife cetveli de görüşüldü.
Üye olunan ve ayrılmasına karar verilecek birlikler hakkında Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci'ye yetkinin de verildiği Kasım ayı Belediye Meclis toplantısında, İtfaiye ve Zabıta personellerine verilecek fazla mesai ücretleri ile ödeme güçlüğü nedeniyle ödenemeyen vergi, harç, SGK primlerinde muhasebe yetkilisi, harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlilerinin sorumlu tutulmaması görüşülerek karara bağlandı.
Meclis toplantısında gündem dışı teklif edilen ve gündeme alınan; üst geçit inşaatında kullanılmak üzere kredi alınması için Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci'ye yetki verilmesi ile şehrimizde yapılması planlanan Aguapark projesi için yurtdışı görevlendirilmesinin yapılması görüşüldü.
Son gündem maddesinin de görüşülüp karara bağlanmasının ardından Belediye Meclis Başkan Vekili Veli Şahin, 2012 yılı Kasım ayı Belediye Meclisi'nin 2. birleşimini 6 Aralık Perşembe günü toplanmak üzere kapattı.