Öğrenciler aşılanıyor
Kırşehir'de ilköğretim 1. ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik aşı uygulaması devam ediyor.
24/12/2013

Kırşehir'de ilköğretim 1. ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik aşı uygulaması devam ediyor.
Kırşehir Halk Sağlığı Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezi yetkilileri tarafından ilimizde 1. ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik uygulanan aşıla-ma çalışmalarının 2013 yılı Ocak ayında da devam edeceği bildirildi.
Bulaşıcı ve salgın hastalıklara karşı ilköğretim okullarında yapılan aşı uygulaması devam ederken, okul çağı çocuklarına yönelik olarak 1. sınıflara DaBT-IPA-Hib: difteri, aselüler boğmaca, tetanos ve KKK (Kızamık-Kızamıkçık-Kabakulak) aşısı ile 8. sınıflara Td: erişkin tipi difteri-tetanos aşısının 2013 yılı Ocak ayında uygulanma-ya devam edeceği bildirildi.
Bağışıklama hizmetleri kapsamında toplumda, özellikle bebek ve çocuklarda aşı ile korunulabilir hastalıkların ortaya çıkışını engellemek ve bu hastalıklardan kaynaklanan ölümlerin ve sakatlıkların önüne geçmek amacıyla belli bir takvim çerçevesin-de hastalıklar için riskli olan yaşa ulaşmadan kişileri koruma amacıyla uygulanan aşıların Aşı Takvimi'ne göre çocukların aşıları okul çağında yapılan dozlarla tamamlanırken, ilimizde de Halk Sağ-lığı Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıkları Şube Müdürlüğü ile Toplum Sağlığı Merkezi görevlileri tarafından uygulanan aşı çalışmalarında 1. turun tamamlandığını açıklayan Halk Sağlığı İl Müdürü Dr. Bekir Demir-baş, aşılanamayan öğrencilerin aşılarının tamamlanması için 2. tur çalışmaların devam ettiğini belirtti.
Aşı Takvimi'ne göre ilimizde 1. ve 8. sınıflara yönelik uygulanan aşı çalışmaları ile ilgili haber ekibimize bilgiler veren Halk Sağlığı İl Müdürü Dr. Bekir Demirbaş, “Okullarımızda birinci sınıflara karma aşı ve difteri, tetanos aşısı yapıyoruz. Sekizinci sınıflara da difteri, tetanos aşısı yapmaktayız. Bir program dahilinde Bulaşıcı Hastalıklar Şubemiz ve Toplum Sağlı Merkezi çalışan arkadaşlarımız tüm okulları dolaştılar. Birinci tur aşılarını da tamamladılar. Ama okula gelmeyen öğrenciler, devamsızlığı olan öğrenciler veya onun dışında bir rahatsızlığından dolayı aşılanamamış öğrencilerin içinde ikinci tur şu anda devam etmekte. Eksik kalan aşılarımızı da tamamlama yolunda arkadaşlarımız gerekli çalışmaları yaptılar. Eksik kalanları da yani ikinci turda da bazı öğrenciler devamsızlıktan dolayı bulanamayabiliyor. Onları da aile hekimlerine yönlendiriyoruz. Eksik kalan aşılarını mevcut kişinin aile hekimine bilgisini veriyoruz. Aile hekimleri de bu çocuklarımızı davet ederek eksik aşılarını tamamlıyorlar" dedi.